szpital wyrzysk przetargi


-???-

Informacje


Witamy na stronach przeznaczonych dla zamówień publicznych
realizowanych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.

Kontakt:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41
e-mail zp@szpitalwyrzysk.pl

Komunikat dla Wykonawców:

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szpital Powiatowy w Wyrzysku informuje, że informacje dotyczące postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem:
https://szpitalwyrzysk.ezamawiajacy.pl.


Na podstwie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, pod poniższym odnośnikiem dostępny jest plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w bieżącym roku finansowym.
Plan zamówień publicznych 2021

przetargi w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku | zp@szpitalwyrzysk.pl

| -???-