szpital wyrzysk konkursy ofert


-???-

Archiwalne


ogłoszony 29 listopada 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie neonatologii i pediatrii - trzecie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu do dnia 13.01.2014r.
Wynik postępowania

ogłoszony 18 listopada 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie ginekologii i położnictwa - trzecie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 18 listopada 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych - trzecie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 19 września 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie ginekologii i położnictwa - drugie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 18 września 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie neonatologii i pediatrii - drugie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 17 września 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza systemu PRM - drugie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 17 września 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez ratowników medycznych i pielęgniarzy


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 09 września 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych - drugie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 12 sierpnia 2013r.
Konkurs ofert na na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza systemu PRM realizowanych w formie dyżurów w Zespole Ratownictwa Medycznego typu „S” oraz kierowania i koordynowania Izbą Przyjęć, Zespołami Ratownictwa Medycznego i Zespołem Transportu Sanitarnego


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania
Informacja o wniesionych odwołaniach

ogłoszony 17 lipca 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz na usługi diagnostyki ultrasonograficznej


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 28 czerwca 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

ogłoszony 25 czerwca 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza systemu PRM


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 19 czerwca 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie neonatologii i pediatrii


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 19 czerwca 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie ginekologii i położnictwa


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 11 marca 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne

Ogłoszenie (zmiana 12.03.2013r godz. 09:20)
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu do dnia 10.04.2013r.
Wynik postępowania

ogłoszony 14 lutego 2013r.
Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rejestracji medycznej

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki
Regulamin przeprowadzania konkursu
Wynik postępowania

ogłoszony 13 lutego 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zdjęć RTG (drugie postępowanie)

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu
Wynik postępowania

ogłoszony 29 stycznia 2013r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zdjęć RTG

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 19 grudnia 2012r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu do dnia 25.01.2013r,
Wynik postępowania

ogłoszony 15 lipca 2011r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez min. 6 lekarzy anestezjologów posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje

Ogłoszenie Warunki konkursu Załączniki
Wynik konkursu


-???- | -???-