szpital wyrzysk konkursy ofert


-???-

Informacje


Witamy na stronach informujących o konkursach ofert przeprowadzanych
w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp z o.o.

Kontakt:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41
tel. +48 67 21 09 867
tel. +48 67 21 09 863
e-mail szpitalwyrzysk@wp.pl

Konkursy ofert, ogłaszane w celu udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne, przeprowadzane są na podstawie art. 26 oraz art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zmianami).

Konkursy ofert w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku | szpitalwyrzysk@wp.pl

-???- | -???-