szpital wyrzysk konkursy ofert


-???-

Świadczenia


ogłoszony 17 maja 2021r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej i mikrobiologicznej oraz prowadzenie Banku Krwi


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 20 stycznia 2021r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 16 października 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie dyżurów medycznych - postępowanie uzupełniające


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Zmiana terminu składania ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 12 października 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Zmiana terminu składania ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 12 października 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie pediatrii przez Koordynatora Oddziału Dziecięcego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Zmiana terminu składania ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 12 października 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w formie dyżurów medycznych.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Zmiana terminu składania ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 12 października 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w formie dyżurów oraz nadzór nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 25 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez psychologa w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstzrygnięcie konkursu

ogłoszony 25 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstzrygnięcie konkursu

ogłoszony 25 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu rehabilitacji medycznej w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstzrygnięcie konkursu

ogłoszony 25 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstzrygnięcie konkursu

ogłoszony 23 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez psychologa w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Unieważnienie konkursu

ogłoszony 22 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Unieważnienie konkursu

ogłoszony 22 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu rehabilitacji medycznej w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Unieważnienie konkursu

ogłoszony 22 września 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. w ramach Projektu: Powiatowy Szpital w Wyrzysku – kluczowym ośrodkiem rehabilitacyjnym północnej Wielkopolski dla osób po udarze mózgu i szansą na ich powrót do pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Unieważnienie konkursu

ogłoszony 17 sierpnia 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie dyżurów medycznych.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 17 sierpnia 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 17 sierpnia 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych przez Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 17 sierpnia 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w formie dyżurów oraz nadzór nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO (zip)
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 8 czerwca 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego "P".


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 18 lutego 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarki koordynującej Oddziału rehabilitacji neurologicznej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 18 lutego 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarki koordynującej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku (drugie postępowanie).


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 20 stycznia 2020r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarki koordynującej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Unieważnienie konkursu

ogłoszony 4 grudnia 2019r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler.


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 15 października 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w poradniach specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 07 czerwca 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych w oddziale wewnętrznym

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 07 czerwca 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych w oddziale chirurgicznym z pododdziałem urazowym

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 07 czerwca 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych w oddziale dziecięcym

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 07 czerwca 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych w zakrsie anestezjologii i intensywnej terapii

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 8 maja 2018r.
Konkurs ofert dla osób posiadających kwalifikacje w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez ratowników medycznych (pielęgniarzy systemu oraz ratowników medycznych), pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ZRM "P", dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Wyrzysku


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Uwaga. W załączniku nr 2 do SWKO nastapiła zmiana w treści §2 ust.3 pkt e
Zmieniony załącznik nr 2 do SWKO
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 26 kwietnia 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarki koordynującej Izby Przyjęć i Transportu Szpitalnego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 26 kwietnia 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Poradni "K" Szpitala Powiatowego w Wyrzysku


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 26 kwietnia 2018r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku


Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 18 sierpnia 2017r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie usługi opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler.


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 17 lutego 2017r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej i mikrobiologicznej oraz prowadzenie Banku Krwi


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO
Odpowiedzi i wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 15 czerwca 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich


Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 15 kwietnia 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Zespole Ratownictwa Medycznego w formie dyżurów medycznych oraz w zakresie koerowania ZRM, Izbą Przyjęć i Transportem Szpitalnym


Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 12 kwietnia 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarzy systemu w Zespole Ratownictwa Medycznego w formie dyżurów medycznych


Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 06 kwietnia 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług medycznych w dziedzinie chirurgii ogólnej w Poradni Chirurgicznej


Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 31 marca 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej w formie dyżurów medycznych

Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 31 marca 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie chirurgii ogólnej

Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 30 marca 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie chirurgii ogólnej-Ordynator Oddziału chirurgicznego z pododdziałem urazowym

Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 04 marca 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych w zakrsie anestezjologii i intensywnej terapii

Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Zmiana terminu składania ofert ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 05 lutego 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie technika radiologii (drugie postępowanie)

Ogłoszenie i warunki konkursu ofert
Unieważnienie konkursu

ogłoszony 13 stycznia 2016r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie technika radiologii


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Unieważnienie konkursu

ogłoszony 07 września 2015r.
Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na wykonywanie usług opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usług diagnostyki ultrasonograficznej w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler - drugie postępowanie


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 25 sierpnia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej i mikrobiologicznej oraz prowadzenie Banku Krwi


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załączniki do SWKO
Odpowiedzi i wyjaśnienia -
28.08.2015 - Zmiana w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1
(ostatnia zmiana 01.09.2015 godz.13:10)

Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 07 sierpnia 2015r.
Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na wykonywanie usług opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usług diagnostyki ultrasonograficznej w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 10 lipca 2015r.
Konkurs ofert dla osób posiadających kwalifikacje w zakresie medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez ratowników medycznych / pielęgniarzy systemu oraz ratowników medycznych / pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów sanitarnych w transporcie medycznym


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 16 czerwca 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 16 czerwca 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 22 kwietnia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów (specjalistyczne konsultacje medyczne)


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszony 08 kwietnia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w formie dyżurów w Zespole Ratownictwa Medycznego typu "S"


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 07 kwietnia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Położniczo-Ginekologicznej


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Uwaga:
Zmiana w treści SWKO:
w załączniku nr 5 usunięto zapisy dotyczące konsultacji wewnątrzszpitalnych: w §2 ust.11 oraz w §8 ust.6
(zmiany obowiązują od 13.04.2015r.)
Wynik postępowania

ogłoszony 02 kwietnia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie chirurgii w Oddziale Chirurgii (drugie postępowanie)


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 27 marca 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarek i położnych (drugie postępowanie)


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 10 marca 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 10 marca 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w formie dyżurów ZRM typu "S" oraz kierowania Izbą Przyjęć, ZRM i transportem sanitarnym


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 03 marca 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 02 marca 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarek i położnych


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 09 lutego 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie zdjęć RTG w zakresie diagnostyki radiologicznej


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 22 stycznia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie rejestracji medycznej w POZ oraz AOS


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 19 stycznia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie chirurgii w Oddziale Chirurgii


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert - 23.02.2015r.
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 07 stycznia 2015r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - 23.02.2015r.
Wynik postępowania

ogłoszony 23 grudnia 2014r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji Przełożonej Pielęgniarek wraz z udzielaniem pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu
Zmiana w treści SWKO: str.7 pkt 2 poprawiono datę 16.01.2015, str. 31 usunięto pkt 4,
aktualny tekst dostępny od 30.12.2014 godz. 09:30.
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Wynik konkursu

ogłoszony 22 września 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz koordynowania wykonania tych świadczeń przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie Lekarza Rodzinnego oraz NIŚOZ


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 02 czerwca 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (drugie postępowanie)


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Wynik postępowania

ogłoszony 30 kwietnia 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym (drugie postępowanie)


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 10 kwietnia 2014r.
Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.


Ogłoszenie o konkursie
Regulamin przeprowadzania konkursu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Wynik konkursu

ogłoszony 28 lutego 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie samodzielnych świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii transfuzjologicznej, obsługi banku krwi w Laboratorium Szpitala


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 26 lutego 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Położniczo-Ginekologicznej


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - 2
Wynik postępowania

ogłoszony 24 lutego 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - 2
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - 3
Wynik postępowania

ogłoszony 18 lutego 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 10 lutego 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
W dokumencie SWKO zostały wprowadzone zmiany na stronach: 9;46;62;63;80, aktualny tekst jest dostępny od 18.02.2014r. godz. 14:45.
Zmiana terminu składania ofert - 14.03.2014r godz. 13:00
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - 2
Wynik postępowania

ogłoszony 06 lutego 2014r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów medycznych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii


Ogłoszenie konkursu ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
Wynik postępowania


-???- | -???-