Szpital Powiatowy w Wyrzysku

Szukaj

Idź do treści

Przepisy prawa

DLA PACJENTÓW

W poniższej tabeli zawarte zostały akty prawne regulujące system ochrony zdrowia.

Źródłem aktów prawnych jest Internetowy System Aktów Prawnych na stronach Sejmu RP.

  • aby przejść do źródla kliknij ikonę w kolumnie "źródło"
  • aby bezpośrednio pobrać akt prawny w formacie PDF kliknij ikonę w kolumnie "pobierz"
  • do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF

Akt prawny

Źródło

Pobierz

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Powrót do treści | Wróć do menu głównego