szpital wyrzysk przetargi


-???-

DostawyW związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szpital Powiatowy w Wyrzysku informuje, że informacje dotyczące postępowań dostępne są na platformie zakupowej
pod adresem: https://szpitalwyrzysk.ezamawiajacy.pl.
Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

ogłoszony 5 maja 2021r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych wyrobów medycznych

Link do postępowania

ogłoszony 24 marca 2021r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych wyrobów medycznych

Ogłoszenie
SWZ
Zestawienia (zip)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmodyfikowana treść SWZ i formularzy ofertowych (zip)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.04.2021r.
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 21.04.2021 godz. 11:35)

Postępowanie unieważniono na podstawie Art. 255 ust. 6 Ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożlwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ogłoszony 2 grudnia 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 09.12.2020 godz. 11:00)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 20 listopada 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 25.11.2020 godz. 12:04)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 29 października 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę dezynfektorów sprzętu szpitalnego dla oddziałów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 03.11.2020 godz. 10:30)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 16 września 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Uwaga - nastąpiła zmiana w treści projektu umowy
Aktualny projekt umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 28.09.2020 godz. 11:45)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 3 września 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę szafek przyłóżkowych z dodatkowym blatem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Postępowanie nie jest prowadzone wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 08.09.2020 godz. 16:40)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 20 sierpnia 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia medycznego oddziałów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 29 lipca 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wanny do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 03.08.2020 godz. 13:20)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 16 lipca 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wanny do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 8 lipca 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 14.07.2020 godz. 14:08)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 10 czerwca 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie w SIWZ
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 16.06.2020 godz.08:55)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie częśći zamówienia nr VII

ogłoszony 11 maja 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 19.05.2020 godz. 17:10)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 21 lutego 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 03.03.2020 godz. 11:50)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 17 lutego 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wózka transportowo kąpielowego z regulacją wysokości dna wanny.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 21.02.2020 godz. 11:50)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 22 stycznia 2020r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 29.01.2020 godz. 13:10)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 06 listopada 2019r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pasków testowych do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych glukometrów, dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki edytowalne (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 15.11.2019 godz. 13:40)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 12 września 2019r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. - czwarte postępowanie

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki edytowalne (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 18.09.2019 godz. 08:00)
Uwaga. Zmiana ilości zamawianych wyrobów w Pakiecie nr 3
Poprawiona tabela(zip)
Ogłoszenie o zmienie terminu składania ofert
Otwarcie ofert nastapi 24.09.2019r. o godz. 10:00
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 3 września 2019r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki edytowalne (zip)
Uwaga. Uzupełniono brak ilości zamawianych wyrobów w pakiecie nr 9,
poprawione tabele zostały zamieszczone pod odnośnikiem "Załączniki edytowalne"

Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 12.09.2019 godz. 10:05)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 28 czerwca 2019r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. - trzecie postępowanie

Ogłoszenie SIWZ
Formularz cenowy i SIWZ - edytowalne
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 03.07.2019 godz. 11:08)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 06 maja 2019r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. - drugie postępowanie

Ogłoszenie SIWZ
Formularz cenowy i SIWZ - edytowalne
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 15 kwietnia 2019r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Formularz cenowy i SIWZ - edytowalne
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 19.04.2019 godz. 07:15)
Zmodyfikowany formularz ofertowy - edytowalny (zip)
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 10 grudnia 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, implantów do rekonstrukcji ACL, zestawów do szycia łąkotki, kotwic mocujących, śrub tytanowych oraz drenów do pompy artroskopowej 10 K

Ogłoszenie SIWZ
Tabele i SIWZ - edytowalne (zip)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 16 listopada 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do rekonstrukcji ACL, zestawów do szycia łąkotki, kotwic mocujących, śrub tytanowych oraz drenów do pompy artroskopowej 10 K

Ogłoszenie SIWZ
Tabele i SIWZ - edytowalne (zip)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 05 października 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (2 postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ
Tabele i SIWZ - edytowalne (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 12.10.2018 godz. 13:15)
Zmodyfikowane SIWZ i formularze cenowe(zip)
(zmiana 12.10.2018 godz. 13:15)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania
Wynik postępowania + sprostowanie

ogłoszony 05 października 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Tabele i SIWZ - edytowalne (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 10.10.2018 godz. 15:50)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 19 września 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (piąte postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ
Tabele i SIWZ - edytowalne (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 25.09.2018 godz. 11:25)
Zmodyfikowany formularz cenowy (zip)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 17 sierpnia 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

Ogłoszenie SIWZ
Tabele i SIWZ - edytowalne (zip)
Zmodyfikowana SIWZ
Zmodyfikowany formularz cenowy - dodany Pakiet 9A (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 27.08.2018 godz. 13:25)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 14 sierpnia 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (czwarte postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ
Tabele i SIWZ - edytowalne (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 17.08.2018 godz. 20:30)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 11 lipca 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Dokumenty finansowe
Dokumenty finansowe za rok 2017
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
SIWZ - zmodyfikowany
(zmiana 17.07.2018)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(19.07.2018 godz. 08:35)
Projekt umowy po modyfikacjach
(19.07.2018)
Odpowiedzi i wyjaśnienia część II
(19.07.2018 godz. 12:08)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 25 czerwca 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (trzecie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ
SIWZ - edytowalny (zip)
Zmodyfikowany formularz cenowy (zip)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 03.07.2018 godz. 14:00)
Aktualny zmodyfikowany formularz cenowy - pdf i edytowalny - 03.07.2018 (zip)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 09 maja 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ
SIWZ - edytowalny
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 06 kwietnia 2018r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Formularz cenowy i SIWZ - edytowalne
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 10.04.2018 godz. 10:25)
Formularz cenowy i SIWZ - po zmianach
Korekta udzielonej wcześniej odpowiedzi
(zmiana 10.04.2018 godz. 13:30)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert- poprawiona
Wynik postępowania

ogłoszony 11 grudnia 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Dokumenty finansowe
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 19.12.2017 godz. 12:10)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 16 listopada 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Dokumenty finansowe
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 27.11.2017 godz. 11:55)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 12 września 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do rekonstrukcji ACL, zestawów do szycia łąkotki, kotwic mocujących, śrub tytanowych oraz drenów do pompy artroskopowej 10 K.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Ogłoszenie o zmianie SIWZ
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ - tabele ofertowe
w formacie PDF
w formacie Office
Odpowiedzi i wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 16 sierpnia 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, szwów chirurgicznych oraz pasków testowych do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych glukometrów.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie SIWZ
zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2017r.
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 25.08.2017 godz. 08:10)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 25 lipca 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 02.08.2017 godz. 11:20)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 3 lipca 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 12.07.2017 godz. 12:50)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 18 maja 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 29.05.2017 godz. 12:50)
Modyfikacja odpowiedzi z dnia 29.05.2017r.
Ogłoszenie o zmianie SIWZ
(dotyczy opisu przedmiotu zamówinia w zakresie Pakiet nr 3, poz. 181 i 182)
Poprawiona tabela - Pakiet nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 7 marca 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 14.03.2017 godz. 14:15)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(zmiana terminu składania ofert na 21.03.2017 godz. 09:30, otwarcie ofert: 21.03.2017, godz. 09:45)

Zmiana SIWZ w zakresie części zamówienia nr 3
Tabela załącznika nr 1 część 3 - poprawiona
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania
31.03.2017 - w tabeli wynikowej poprawione zostały niewypełnione pola ocen łącznych.

ogłoszony 23 stycznia 2017r.
Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 30.01.2017r. godz.11:30)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 20 grudnia 2016r.
Przetarg nieograniczony na zakup w formie ratalnej z wydłużonym okresem płatności toru wizyjnego do artroskopii z dwoma optykami oraz shaver'a artroskopowego

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 23.12.2016r. godz.17:10)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 26 września 2016r.
Przetarg nieograniczony na Zakup w formie ratalnej z wydłużonym okresem płatności śródoperacyjnego aparatu rtg z ramieniem „C”

Ogłoszenie Załączniki
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
SIWZ
(treść aktualna 04.10.2016r)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokumenty finansowe
Wzór umowy - zaktualizowany
(treść aktualna 04.10.2016r)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Wzór deklaracji wekslowej
(aktualizacja 11.10.2016r. godz.09:05)
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 11.10.2016r. godz.09:05)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 06 września 2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do rekonstrukcji ACL, zestawów do szycia łąkotki, kotwic mocujących oraz drenów do pompy artroskopowej 10K

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie treści SIWZ (08.09.2016r.)
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ - tabele ofertowe
w formacie PDF, w formacie XLS
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 12.09.2016r.)
Informacja z otwarcia ofert (16.09.2016r.)
Wynik postępowania

ogłoszony 18 sierpnia 2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych (drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Informacja o zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie treści SIWZ - 2
(22.08.2016r.)
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ - tabele ofertowe
w formacie PDF, w formacie Office
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 25.08.2016 godz.14:00)
Informacja z otwarcia ofert (30.08.2016r.)
Wynik postępowania

ogłoszony 21 czerwca 2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 05.07.2016r. godz.12:00)
Wynik postępowania

ogłoszony 09 czerwca 2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 20.06.2016 godz.13:55)
Wynik postępowania

ogłoszony 17 maja 2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 02.06.2016 godz. 12:00)
Wynik postępowania

ogłoszony 11 marca 2016 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę energii cieplnej do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku wraz z modernizacją istniejącej kotłowni i zewnętrznej sieci ciepłowniczej

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Zamawiający organizuje zebranie wszystkich Wykonawców, które odbyło się
w dniu 18.03.2016 r. o godz 10.00, w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego
Informacja z zebrania Wykonawców
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 05.04.2016 godz. 12:00)
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ i o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
(14.04.2016r.)
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 2
(14.04.2016r.)
Formularz ofertowy po zmianach
(14.04.2016r.)
Wynik postępowania

ogłoszony 25 lutego 2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
Wynik postępowania

ogłoszony 08 stycznia 2016r.
Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
Wynik postępowania


-???- | -???-