szpital wyrzysk przetargi


-???-

UsługiW związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szpital Powiatowy w Wyrzysku informuje, że informacje dotyczące postępowań dostępne są na platformie zakupowej
pod adresem: https://szpitalwyrzysk.ezamawiajacy.pl.
Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

ogłoszony 6 maja 2021r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Link do postępowania

ogłoszony 21 marca 2021r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
Identyfikator postępowania na MiniPortalu: e82ebba3-39d7-48ea-83c5-c1e6d5f764cc

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2

Postępowanie unieważniono na podstawie Art. 255 ust. 6 Ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożlwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ogłoszony 27 sierpnia 2020r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów turnusów rehabilitacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 15 lipca 2020r.
Przetarg nieograniczony na usługę sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Postępowanie nie jest prowadzone wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie SIWZ
Załączniki
Zmiana w treści wzoru umowy - załącznik nr 5
Korekta ilości zamawianych w tabeli - załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 22 czerwca 2020r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów turnusów rehabilitacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postepowania

ogłoszony 05 marca 2020r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 30 stycznia 2020r.
Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania oraz wynajmu bielizny wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 06.02.2020 godz.11:45)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania przetargowego

ogłoszony 2 lipca 2019r.
Przetarg nieograniczony na usługę sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 08.07.2019 godz.13:40)
Zmodyfikowany formularz ofertowy - edytowalny (zip)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 25 czerwca 2018r.
Przetarg nieograniczony na usługę sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 28.06.2018 godz.14:00)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 02 marca 2018r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 26 października 2017r.
Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.(drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.12.2017r.
Ogłoszenie o zmianie SIWZ
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 16.11.2017 godz.09:25)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

ogłoszony 22 września 2017r.
Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie SIWZ
zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.10.2017r.
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy
w formacie PDF
w formacie Office
Ogłoszenie o zmianie SIWZ
Zmodyfikowana Tabela nr 1 Załącznika nr 1a do SIWZ
w formacie PDF
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 05.10.2017 godz.14:00)
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 02 czerwca 2017r.
Przetarg nieograniczony na usługę sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 09.06.2017 godz.09:30)
Poprawiona treść załącznika nr 1B
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania przetargowego

ogłoszony 09 maja 2017r.
Przetarg nieograniczony na usługę sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 25.05.2017 godz.14:00)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ogłoszony 25 stycznia 2017r.
Przetarg nieograniczony na usługę prania odzieży Zamawiającego oraz kompleksową usługę obejmującą wynajem bielizny i odzieży wraz z praniem, naprawą oraz transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 31.01.2017 godz.08:45)
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania przetargowego

ogłoszony 12 stycznia 2017r.
Przetarg nieograniczony na usługę prania odzieży Zamawiającego oraz kompleksową usługę obejmującą wynajem bielizny i odzieży wraz z praniem, naprawą oraz transportem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki

UWAGA! Zmiana treści SIWZ w zakresie załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
13.01.2017 godz. 11:45, dostępne są załaczniki nr 1 i nr 5 z właściwą treścią
Załącznik nr 1 Załącznik nr 5
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 17.01.2017 godz.09:40)
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania przetargowego

ogłoszony 28 czerwca 2016r.
Przetarg nieograniczony na usługę obsługi technicznej i eksploatacyjnej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Zestawienie urządzeń, harmonogram
Odpowiedzi i wyjaśnienia
(ostatnia zmiana 07.07.2016 godz.12:00)
Unieważnienie postępowania

ogłoszony 16 marca 2016r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Wynik postępowania

ogłoszony 23 lutego 2016r.
Przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ Załączniki
Unieważnienie postępowania


-???- | -???-