Szpital Powiatowy w Wyrzysku

Szukaj

Idź do treści

Ratownictwo medyczne

ODDZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zespoły Ratownictwa Medycznego są jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego podejmującymi medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych.

W strukturach Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. funkcjonują:
1. Zespół Ratownictwa Medycznego – Specjalistyczny (stacjonuje w Wyrzysku)
2. Zespół Ratownictwa Medycznego – Podstawowy (stacjonuje w Wysokiej)

Wezwania dla Ratownictwa Medycznego przyjmowane są
wyłącznie przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pile.

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy:
zadzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 
999 lub 112.

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

  • dokładne miejsce zdarzenia: adres, lokalizacja, punkty orientacyjne,
  • powód wezwania - co się stało: rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych,
  • kto potrzebuje pomocy: imię i nazwisko, wiek, płeć,
  • kto wzywa ZRM: imię i nazwisko, numer telefonu,
  • odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora.

Wezwanie przyjęte do realizacji powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".
Pamiętaj, nigdy nie odkładaj słuchawki jako pierwszy!

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !
W przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • pogorszenia stanu zdrowia

gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej poprawy, należy skorzystać z pomocy lekarza POZ (patrz zakładka POZ).

RATOWNICTWO MEDYCZNE NIE JEST PRZYCHODNIĄ KÓŁKACH !
Lekarz zespołu ratownictwa medycznego nie wypisuje recept.

kierownik Izby przyjęć
i ZRM

 

koordynator administracyjny

Bernadeta Madej


Powrót do treści | Wróć do menu głównego